Regulamin

Regulamin sklepu internetowego nantes.com.pl

Spis treści:
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
§ 3 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ
§ 4 DANE OSOBOWE
§ 5 REKLAMACJE
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nantes.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez NANTES Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278255, prowadzonego przez IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , REGON: 020483922 NIP: 6121792291
Siedziba firmy:
ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec tel. +48 75 734 68 99 fax +48 75 732 66 62 biuro@nantes.com.pl,
2. Słowniczek:
a) SPRZEDAWCA – NANTES Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278255, prowadzonego przez IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , REGON: 020483922 NIP: 6121792291
c) KLIENT -podmiot, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
d) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§ 2 Zawarcie umowy Sprzedaży
1) Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego
2) Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pózn.zm).
3) Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe w następujący sposób:

A. POPRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIEŃ
W celu złożenia Zamówienia należy:
1) wybrać interesujący Klienta produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie,
2) następnie należy potwierdzić zamiar zakupu produktów poprzez wybranie opcji „do kasy”
3) klient może złożyć zamówienie korzystając z konta „gość” lub tez zarejestrować się jako użytkownik www.nantes.pl.com, a następnie:
zdefiniować sposób dostawy towaru
określić formę płatności
określić dane do wysyłki
4) w celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu
5) po wpisaniu powyższych danych i zaakceptowaniu regulaminu, należy wybrać opcję „złóż zamówienie”. W tym momencie następuje złożenie zamówienia stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
6) potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie od Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość zawiera:
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz
link do niniejszego regulaminu
2. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 pkt A ust. 6

B. TELEFONICZNIE
1) Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godz 9.00 do godz 15.00.
2) Złożyć Zamówienie telefonicznie można pod numerem telefonu 75 734 68 99 określając co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
3) Jeżeli Klient nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie przez Sprzedawcę.
4) Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.
5) W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru – imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.
6) potwierdzenie zawarcia umowy i zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie od Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość zawiera:
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz
link do niniejszego regulaminu

C. WIADOMOŚĆ E-MAIL
1) w celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@nantescom.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena.
Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
2) W braku oznaczenia przez Klienta terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż 3 dni roboczy.
3) Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.
4) W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru – imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.
4) Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

§ 3 Odbiór, Dostawa, Płatność
1) Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@nantes.com.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.
2) Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez NANTES oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez NANTES, liczony jest od momentu potwierdzenia przez NANTES przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez NANTES przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, przy czym dostępne formy dostawy wskazane są poniżej.
3) Formy dostawy:
a. Paczka kurierska (DHL)
b. Paczka kurierska pobraniowa (DHL);
4) Cennik usług:
a. Przesyłki krajowe w sklepie internetowym www.nantes.com.pl są bezpłatne.
Zamówienia wysyłane są w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie firmy, za pomocą przesyłek kurierskich.
b. Koszt wysyłek międzynarodowych ponosi klient.
Opłata za przesyłki międzynarodowe jest obliczana indywidualnie, zależy od wagi i wymiarów
paczki oraz miejsca jej dostarczenia.
UWAGA: Przy wysyłkach międzynarodowych jedyną formą płatności jest przelew bankowy.
Wodę wysyłamy tylko na terenie Unii Europejskiej.
5) PROCEDURA ZAMÓWIENIA MIĘDZYNARODOWEGO:
• klient składa zamówienie na stronie internetowej www.nantes.com.pl, drogą elektroniczną na adres: biuro@nantes.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 519 066 659,
• sprzedawca wycenia paczkę w firmie kurierskiej,
• drogą elektroniczną lub telefoniczną sprzedawca informuje klienta o wysokości kosztów przesyłki,
• klient drogą elektroniczną lub telefonicznie informuje sprzedawcę czy zamówienie ma zostać zrealizowane, czy anulowane,
• sprzedawca wysyła zamówienie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie firmy.

6) Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@nantes.com.pl celem uzgodnienia szczegółów).
7) Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
8) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
9) Klient dokonuje płatności w następującej formie:
a. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
b. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
c. płatności elektroniczne za pośrednictwem Centrum Trasakcyjnego DotPay

§ 4 Dane osobowe
1) Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu internetowego.
2) Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności o wyboru Klienta:
a. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 010222 Warszawa)
b. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972
3) Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.
5) Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
a. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,
b. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
c. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,
d. adres elektroniczny (adres e-mail),
e. numer telefonu
f. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).

§ 5 Reklamacje
1) Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
Nantes Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o.
ul. Dolne Młyny 21 59- 700 Bolesławiec
c. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@nantes.com.pl , W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
d. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
e. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 6 Odstąpienie od umowy
1) Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
Nantes Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o.
ul. Dolne Młyny 21 59- 700 Bolesławiec
2) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
4) Informacja dot. zwrotu świadczeń:
a. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
b. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:
Nantes Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o.
ul. Dolne Młyny 21 59- 700 Bolesławiec
5) Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
6) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 7 Informacje dodatkowe
1) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
d. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
e. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3) Zmiany w regulaminie:
a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu podczas składania Zamówienia.
b. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
4) Rozstrzyganie sporów:
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij