Prof. zw. dr hab. Henryk Kołoczek – Publikacje

1. Koloczek H., Horie T., Yonetani T., Anni  H., Maniara  G., Vanderkooi    J.M. (1987) Interaction  between  cytochrome  c  and  cytochrome c peroxidase: Excited state reactions of  Zinc-  and  Tin- substituted  derivatives. Biochemistry 26,  3142-3148.

2. Koloczek H., Fidy  J., Vanderkooi  J.M.(1987)  Fluorescence line narrowing spectra of Zn-cytochrome c.Temperature  dependence. J.Chem.Phys. 87,8,4388-4394.

3. Fidy J., Koloczek  H., Vanderkooi J.M.(1987) The pH dependence  of phototautomerism in Horse Radish Peroxidase monitored by fluorescence site-selection spectroscopy. Chem.Phys.Lett. 142, 6, 562-566.

4. Koloczek  H., Vanderkooi  J.M. (1987) Domain flexibility in Rhodanese examined by quenching of a phosphorescent probe.    Biochim.Biophys.Acta 916, 236-244.

5. Maniara G.,Vanderkooi J.M., Bloomgarden D., Koloczek H.(1988) Phosphorescence from 2-(p-toluidinyl)naphthalene-6-sulfonate and 1-anilinonaphthalene-8-sulfonate, commonly used fluorescent probes of biological structures”. Photochem.Photobiol. 47, 2, 207-208.

6. Wasylewski Z., Koloczek H., Wasniowska  A.(1988) Fluorescence-quenching- resolved spectroscopy of proteins. Eur.J.Biochem. 172,719-724..

7. Koloczek H., Wasniowska A., Potempa  J., Wasylewski  Z.(1991)  „The fluorescence quenching resolved spectra and red-edge excitation fluorescence measurements of Human  a1-Proteinase Inhibitor”. Biochim. Biophys. Acta 1073, 619-625.

8. Wasylewski  Z., Koloczek  H.,Wasniowska  A.,Slizowska   K.(1992)   „Red-edge excitation fluorescence measurements of several two-tryptophan-containing proteins”. Eur.J.Biochem. 206, 235-242.

9. Burda K,  Hrynkiewicz A.,  Koloczek H.,  Stanek J.,  Strzalka K. (1994) Molecular dynamics and local electronic states of Sn and Fe in metallocytochrome and metalloporphyrin.  Hyperfine Interactions 91, 891-897.

10. H. Koloczek,  Kitagawa Y., Gekko K. (1994) Molecular Studies on the latent form of Human antitrypsin.  Nippon Nogeikagaku Kaishi 68, 3, 446.

11. Burda K,  Hrynkiewicz A., Koloczek H.,  Stanek J., Strzalka K. (1995) Mixed valence state in ironporphyrin aggregates. BBA 1244, 345-350.

12. Kołoczek H., Guz A., Kaszycki P. (1996) Fluorescence detected polymerisation of Human 1 -Antitrypsin. J.Protein Chem. 15, 447-454.

13. Kołoczek H., Bańbuła A., Salvesen G.S., Potempa J. (1996) Serpin 1 -proteinase inhibitor probed by intrinsic tryptophan fluorescence spectroscopy. Protein Science 5, 2226-2235.

14. Kołoczek H., Jezierski G., Pasenkiewicz-Gierula M. (1996) Computer modelling of human 1 -antitrypsin reactive site loop behaviour under mild conditions. Acta Biochim. Polon. 43, 467-474.

15. Wawrzos I., Kitagawa Y., Kołoczek H. (1996) Immunological discrimination of diversed forms of 1 -proteinase inhibitor. Acta Biochem.Polon. 43, 481-488.  

16. P., Kaszycki, H., Kołoczek, . (2000) Formaldehyde and methanol biodegradation with the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha in a model wastewater system. Microbiol. Res. 154, 289-296.

17. P. Kaszycki, T. Solecki, A. Krawczyk, H. Kołoczek (2000). Optymalizacja metod biologicznego oczyszczania zaolejonych gruntów. Inżynieria Ekologiczna 2, 40-47.

18. S. Bednarski, H. Kołoczek, P. Kaszycki, A. Krawczyk (2000) Badania i eksploatacja minioczyszczalni typu “BOŚTI”. Inżynieria Ekologiczna 2, 143-151.

19. Paweł Kaszycki, Tadeusz Solecki, Andrzej Krawczyk, Henryk Kołoczek (2000) Optymalizacja metod biologicznego oczyszczania zaolejonych gruntów. Inżynieria Ekologiczna 2,  Materiały  Konferencji Naukowo-Technicznej pt. “Technologie odolejania gruntów, odpadów, ścieków”, Wysowa-Zdrój, 20-22 wrzesień 2000, str. 40-47.

20. Paweł Kaszycki, Małgorzata Tyszka, Przemysław Malec and  Henryk Kołoczek (2001) Formaldehyde and methanol biodegradation with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. An application to real wastewater treatment. Biodegradation, 12 (3):169-177.

21. Karol Trojanowicz, Piotr Dusza, Paweł Kaszycki, Małgorzata Kubica, Henryk Kołoczek (2001) Wykorzystanie preparatu bakteryjnego do konstrukcji wyspecjalizowanego osadu czynnego. Charakterystyka procesu biodegradacji zanieczyszczeń w układzie modelowym oczyszczalni ścieków rafinerii nafty “Glimar” S.A. Inżynieria Ekologiczna .4 , str. 52-57.

22. M. Kubica, P. Kaszycki, H. Kołoczek (2001) Optymalizacja biologicznej metody degradacji tłuszczowych zanieczyszczeń przemysłowych. Inżynieria Ekologiczna .4 ,  str. 23-28.

23. P. Kaszycki, P. Szumilas, H. Kołoczek (2001) Biopreparat przeznaczony do likwidacji środowiskowych skażeń węglowodorami i ich pochodnymi. Inżynieria Ekologiczna .4 ,  15-22.

24.  Paweł Kaszycki, Andrzej Krawczyk, Henryk Kołoczek, Tadeusz Solecki (2001) Zastosowanie nowatorskiej technologii oczyszczania gleby metodą biologiczną in situ w warunkach zagrożenia wód Dunajca. Inżynieria Ekologiczna .4 ,  str. 9-14.

25. Daria Fedorovych, Helena Kszeminska, Luba Babjak, Paweł Kaszycki, Henryk Koloczek (2001)  Hexavalent chromium stimulation of riboflavin synthesis in flavinogenic yeast. BioMetals, 14 : 23-31

26. Paweł Kaszycki and Henryk Kołoczek (2002) Biodegradation of formaldehyde and its derivatives in industrial wastewater with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and with the yeast-bioaugmented activated sludge.  Biodegradation-13, 91-99.

27. P. Kaszycki, H. Gabrys, K.-J. Appenroth,  A. Jaglarz, S. Sedziwy, T. Walczak, H. Koloczek (2005). Exogenously applied sulphate as a tool to investigate transport and reduction of chromate in the duckweed Spirodela polyrhiza. Plant, Cell and Environment 28, 260-268

28. H. Ksheminska, D. Fedorovych, L. Babyak, D. Yanovych, P. Kaszycki and H. Koloczek (2005)Chromium(III) and (VI) tolerance and bioaccumulation in yeast: a survey of cellular chromium content in selected strains of representative genera. Process Biochemistry 40, 5, 1565-1572. 

29. Kaszycki P., Czechowska K., Petryszak P., Miedzobrodzki J., Pawlik B., Koloczek H. (2006) Methylotrophic extremophilic yeast Trichosporon sp.: a soil-derived isolate with potential applications in environmental biotechnology. Acta Biochimica Polonica, 53,3, 463-473.

30. Swiderski, A., Wojtal, ., Muras, P., Wrobel, S., Koloczek, H. (2006) DSC Studies of Rhododendron Hybrids Frost Resistance. J. Therm. Anal. Calorim. 83, 631-636.

31. Polaczek E., Stobiński L., Mazurkiewicz J., Tomasik P., Koloczek H., Lin H.M. (2007) Interactions of anionic polysaccharides with carbon nanotubes. Polimery T.L.II, 34-38.

32. Kołoczek H., Kaszycki P., Świderski A., Wójcik D., Czechowska K., Petryszak P. (2006) Pyłek pszczeli kwiatowy – wartościowy składnik diety i naturalny preparat leczniczy. ISBN: 83-88934-97X, Wyd. Oficyna Wydawnicza “TEXT”, Kraków 2006.

33. Czechowska K. (2006) Genomiczne i proteomiczne aspekty biodegradacji związków aromatycznych. Rola biotechnologii w rolnictwie, str 37-47,  ISBN 63-60560-6-4, Wyd.Oficyna „TEXT”, Kraków.

34. Kołoczek H. Biotechnologia jako dyscyplina łącząca nauki podstawowe i stosowane. Rola biotechnologii w rolnictwie (2006), str 7 –13,  ISBN 63-60560-6-4, Wyd.Oficyna „TEXT”, Kraków.

35. Petryszak P., Kołoczek H., Kaszycki P. (2008) Biological treatment of wastewaters generated by furniture industry. 1. Laboratory-scale process for biodegradation of recalcitrant xenobiotics.  Ecological Chemistry and Engineering 15 (10): 1129-1142.

36. Kaszycki P., Petryszak P., Kołoczek H., (2008) Biological treatment of wastewaters generated by furniture industry. 2. Construction of a specialized activated sludge and optimization of bioprocess parameters in semi-technical tests. Ecological Chemistry and Engineering 15 (11): 1257-1272.

37.  Fedorovych D.V. , Gochar M.V., Ksheminska H.P., Prokopiv T.M., Nechay H.I., Kaszycki P., Koloczek H., Sibirny A.A. (2009) Mechanism of chromate detoxification in yeast. Microbiol.Biotechnol. 3, 15-22.

38. Augustynowicz J, Kostecka-Gugała A, Kołoczek H. (2009) Analiza kinetyki redukcji Cr (VI) przez wodne gatunki fitoremediatorów (Analysis of kinetics of  Cr (VI) reduction by  aquatic phytoremediators). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 210-218.

39. Kołoczek H., Kaszycki P. (2009) Zgłoszenie nr P 387036 [WIPO ST10/C PL387036] z dn. 14.01.2009r. w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt. „Biopreparat do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych metanolem oraz sposób wytwarzania biopreparatu do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych metanolem.”

40 . Appenroth K., Krech K., Keresztes A., Fisher W., Koloczek H. (2010) Effects of nickel on the chloroplasts of the duckweeds Spirodela polyrhiza and Lemna minor and their possible use in biomonitoring and phytoremediation. Chemosphere 78, 216-223.

41. Joanna Augustynowicz, Marek Grosicki, Ewa Hanus-Fajerska, Małgorzata Lekka,

Andrzej Waloszek, Henryk Kołoczek (2010) Chromium(VI) bioremediation by aquatic macrophyte Callitriche cophocarpa Sendtn. Chemosphere 79, 1077–1083

42. P.Kaszycki, M. Pawlik, P. Petryszak and H. Koloczek (2010) Aerobic process for in situ bioremediation of petroleum-derived contamination of soil: A field study based on laboratory microcosm tests. Ecolological Chemistry and Enginering A, 17, 4-5, 405-414.

43. P. Kaszycki, P. Petryszak, M. Pawlik and H. Koloczek (2011) Ex situ bioremediation of  soil polluted with oily waste: The use of specialized microbial consortia for process bioaugmentation. Ecological Chemistry and Engineering 18, 1, 83-92

44. D.V. Fedorovych, H.P. Ksheminska, V. Gonchar, Y.R. Boretsky, P. Kaszycki, H. Koloczek, A.A. Sibirny (2011) Role of non-enzymatic systems in chromate detoxification by the yeast Pichia guilliermondii, Topics in Experimental Evolution of Organisms, T.10, 152-156.

45. P. Petryszak, G. Wcisło, H. Kołoczek (2011) Wyznaczanie wybranych własności fizyko-chemicznych biodiesli PME oraz RME wyprodukowanych z zuzytych olejów oraz okreslenie skuteczności neutralizacji metanolu w ściekach powstałych po ich produkcji. Motrol, 13, 258-268.

46. G. Wcisło, P. Petryszak, H.Kołoczek (2011) Wyznaczanie wybranych własności fizyko-chemicznych biodiesla CSME oraz okreslenie skuteczności neutralizacji metanolu w ściekach powstałych po ich produkcji. Motrol, 13, 325-335.

47. Gospodarek J., Kołoczek H., Petryszak P ( 2012). Dynamics of Opiliones and Acarina occurrence in soil contaminated with oil derivatives during bioremediation  process. Proceed. Ecopole, 6 (1), 143-149.

48. Gospodarek J., Kołoczek H., Petryszak P.( 2012). Dynamics of arachnidoccurrence in soil contaminated with petrol, diesel fuel and engine oil during bioremediation  process. Ecol. Chem. Eng., 19 (9), 1099-1106.

49. Gospodarek J., Kołoczek H. (2012). Wpływ zanieczyszczenia glebysubstancjami ropopochodnymi na występowanie ślimaków (Gastropoda). Polish Journal of Agronomy, 11, 10-14.

50. Jarosław Chwastowski , Henryk Kołoczek (2013) The Kinetic reduction of Cr(VI) by yeast Saccharomyces cerevisie, Phaffia rhodozyma and their protoplasts. Acta Biochim.Polon. 60, 4, 829-834.

51. Janina Gospodarek, Henryk Kołoczek, Przemysław Petryszak and Milena Rusin (2013) Effect of bioremediation of oil derivatives in soil on pterostichus sp. (coleoptera, carabidae) occurrence, ECOL CHEM.  ENG  A. 2013;20(4-5):545-554.

52. H. Koloczek, K. Strzalka K. (2013) Preface of the 5th Central Eurpean Congress of Life Sciences Eurobiotech 2013, Acta Biochim. Polon. 60,4, 724.

53. Lasek W., Chwastowski J., Kaszycki P., Kostecka-GugałaA.,Kołoczek H. (2014) Recovery of chromium adsorber by Saccharomyces cerevisiae biomass. Przemysł Chemiczny 93, 6, 954-958.

74. Mazurkiewicz J.,  Henryk Kołoczek  H,·  Tomasik P. Effect of the external electric field on selected tripeptides, Amino Acid 47, 1399-1408, 2015.

54. Kołoczek Henryk, Chwastowski Jarosław, Żukowski Witold (2015). Peat and coconut fiber as biofilters for chromium adsorption from contaminated wastewaters.  Environmental Science and Pollution Research (2016), 23 (1), 527-534.

55. Horwacik, Irena; Gaik, Monika; Durbas, Małgorzata; Boratyn, Elżbieta; Zając, Grzegorz; Szychowska, Katarzyna; Szczodrak, Małgorzata; Kołoczek, Henryk; Rokita, Hanna (2015)
Inhibition of autophagy by 3-methyladenine potentiates sulforaphane-induced cell death of BE(2)-C human neuroblastoma cells. Molec. Med. Reports 12, 1 535-542, 2015.

56. Janina Gospodareka*, Przemysław Petryszakb & Henryk Kołoczek  (2016) The effect of the bioremediation of soil contaminated with petroleum derivatives on the occurrence of epigeic and edaphic fauna. Bioremediation J.,20,1, 38-53.

57. Józef Mazurkiewicz, Henryk Kołoczek and Piotr Tomasik (2016). Effect of the external static electric fields on fatty acids and their glycerides. Curr. Phys. Chem. 6, (3), 164-178. DOI: 10.2174/1877946806666160524155118

58.  Tomasz Bialopiotrowicz1, Wojciech Ciesielski2, Jerzy Domanski3,4, Marek Doskocz5, Karen Khachatryan6, Maciej Fiedorowicz6, Katarzyna Graz1, Henryk Koloczek, Adam Kozak3, Zdzislaw Oszczeda8 and Piotr Tomasik. Structure and Physicochemical Properties of Water Treated with Low-Temperature Low-Frequency Glow Plasma, Curr. Phys. Chem. 2016

59. Patent nr 227578 na wynalazek pt. „Biopreparat do oczyszczania ścieków wysokoobciążonych metanolem oraz sposób wytwarzania biopreparatu do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych metanolem” – Urząd patentowy Rzeczypospoliyej Polskiej, 2017.

60. Chwastowski J. Staroń P., Banach M., Koloczek H. Adsorption of hexavalent chromium from aqueous solutions using Canadian peat and coconut fiber (2017), J. Molecular Liquids 248, 981-989.

61. Janina Gospodarek; Przemysław Petryszak; Henryk Kołoczek; Milena Rusin (2019) The effect of soil pollution with petroleum derived substances on Porcellio scaber Latr. (Crustacea, Isopoda),  Environmental Monitoring and Assessment 191:38

62. Sonia KUDŁACIK-KRAMARCZYK, Magdalena GŁĄB, A. Drabczyk, B. Tyliszczak, H. Koloczek.  Studies on Physicochemical Properties of Selected Apiproducts as Materials for Preparation of Protein Spheres, J. Pol. Mineral Eng. Society 2019, 1, 125-130.

63. J. Chwastowski, K. Ciesielska, W. Ciesielski, K. Khachatryan, H. Koloczek, D. Kulawik, Z. Oszczeda,  P. Tomasik Structure and Physicochemical Properties of Water Treated under Nitrogen with Low-Temperature Glow Plasma (2020) Water 12, 5, 1314-25.

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij