Referaty plenarne, Komunikaty i Postery

 1. B.Zaleska, D.Cież, K.Chaczatrian, „Transformacje pochodnych 1,4-tiazepiny”, Materiały konferencyjne PTChem, Warszawa, 1994.
 2. W.Baran, K.Chaczatrian, P.Tomasik and K.Araki, „Metal 6-aminopicolinates”, VII winther School on Coordination Chemistry, Karpacz, 1994.
 3. B.Kowalczyk, W.Baran, K.Chaczatrian, „Thermoanalitical and Kinetic study of Metal derivatives of 6-Aminopicolinic acid”, VIII winther School on Coordinatio Chemistry, Karpacz, 1995.
 4. K.Chaczatrian, A.Danel, K.Danel, P.Tomasik, „Synteza pirazolo[3,4-b]chinolin jako potencjalnych luminoforów do produkcji diod elektroluminescencyjnych”, Materiały konferencyjne seminarium naukowego pt. „Nowe kierunki w syntezie wielopierścieniowych układów heterocyklicznych”, Kraków, 1995.
 5. K.Chaczatrian, A.Danel, P.Tomasik, „Cyklizacja 5-N-Arylo-1,3-dipodstawionych pyrazoli do pyrazolo[3,4-b]chinolin”, Materiały konferencyjne PTChem, Poznan, 1996.
 6. K.Chaczatrian, G.Chaczatrian, A.Danel, P.Tomasik, „Pole mikrofalowe – dogodne żródło w syntezie organicznej”, Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. „Nowe metody syntezy zwiazków heterocyklicznych”, 7-8 listopada 1997, Kraków.
 7. K.Chaczatrian, G.Chaczatrian, A.Danel, P.Tomasik, „Fluorofory pirazolobenzonaftyrydynowe”, Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. „Nowe metody syntezy związków heterocyklicznych”, 7-8 listopada 1997, Kraków.
 8. K.Chaczatrian, G.Chaczatrian, A.Danel, P.Tomasik, „Nieoczekiwany wynik syntezy 4-arylideno-5-aryliminopirazoli”, Materiały konferencyjne, XL zjazd naukowy PTChem, Gdańsk, 22-26.09.1997.
 9. K.Rechthaler, D.Piorun, A.Danel, P.Tomasik, K.Rotkiewicz, K.Chaczatrian, G.Kohler, „Emissive properties and intramolekular charge transfer of pyrazoloquinoline derivatives”, XVIII th International Conference on Photochemistry, Warsaw, 1997.
 10. K.Rechthaler, K.Rotkiewicz, A.Danel, P.Tomasik, K.Chaczatrian, G.Kohler, „Fluorescence properties of pyrazoloquinoline derivatives in solvent mixtures”, V th International Conference on Methods and applications of Fluorescence Spectroscopy, Berlin 1997.
 11. Ciesielski W., Girek T., Kozioł P., Chaczatrian K., „Tautomerism and rotamerism of phenyl-pyridyl hydrazine”, IV th National Conference on Molecular Spectroscopy, Polanica Zdrój, 28.09.-01.10.1997.
 12. G.Chaczatrian, K.Chaczatrian, A.Danel, P.Tomasik, „Nowe Fluoropochodne Pirazolo[3,4-b]chinolin”, materiały konferencyjne, zjazd naukowy PTChem, Wrocław, 1998.
 13. K.Chaczatrian, A.Danel , Z.He , B.Jarosz , H.Milburn , P.Tomasik, „3-Fenylo-1-Metylo[3,4-b]chinoliny. Właściwości fizykochemiczne i elektroluminescencyjne”, materiały konferencyjne, zjazd naukowy PTChem, Wrocław, 1998.
 14. K.Chaczatrian, G.Chaczatrian, A.Danel, P.Tomasik, „Nowe fluorofory z grupy pirazolobenzonaftyrydyn”, materiały konferencyjne, zjazd naukowy PTChem, Rzeszów, 1999.
 15. G.Chaczatrian, K.Chaczatrian, A.Danel, W.Boszczyk, K.Rotkiewicz, J.Sanetra, P.Tomasik, „Nowe pochodne pirazolo[3,4-b]chinolin. Właściwości emisyjne i elektroluminescencyjne”, materiały konferencyjne, zjazd naukowy PTChem, Rzeszów, 1999.
 16. Karen Khachatryan, Lidia Krzemińska, Piotr Tomasik, „Nowe pochoden 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin”, materiały konferencyjne, XLVIII zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (PTChem i SITPChem),Poznań, 18-22 września 2005. Abstrakt
 17. Lidia Krzemińska, Karen Khachatryan, Ewa Gondek, Piotr Tomasik, „Synteza i właściwości absorpcyjne, emisyjne i elektroluminescencyjne bispirazolo[3,4-b;4′,3′-e]pirydyn”, materiały konferencyjne, XLVIII zjazd PTChem i SITPChem,Poznań, 18-22 września 2005. Abstrakt
 18. Fiedorowicz M., Khachatryan G., Khachatryan K., Tomasik P., Kołoczek H., „Preparation and characterization of CdS and ZnS quantum dots Hyaluronic acids Biocomposite”, XVth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 4-8 December, 2006.
 19. Khachatryan G., Khachatryan K., Tomasik P., Stobinski L., Fiedorowicz M : Polysaccharides as Matrices for Nanoparticles, XV International Starch Convention, Cracow, June 2008.
 20. K. Luberda-Durnaś, M. Nieznalska, P. Tomasik, G. Khachatryan, K. Khachatryan, O. Michalski, L. Stobinński, K.Matlak, J.Korecki, K. Burda „Studies of Fe-binding sites within multi-walled carbon nanotubes using Mössbauer spectroscopy”, Frontiers in modern physics and its applications Cracow, Poland, May 28–29, 2009 : conference proceedings, Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH Univeristy of Science and Technology. [Cracow : AGH. FPACS, 2009], s. 51
 21. M. Nieznalska, K. Luberda-Durnaś, G. Khachatryan, K. Khachatryan, O. Michalski, P. Tomasik, L. Stobiński, K. Burda „Titrimetric determination of the carboxylic and hydroxyl groups in functionalized multi-walled carbon nanotubes”, Frontiers in modern physics and its applications Cracow, Poland, May 28–29, 2009 : conference proceedings, Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH Univeristy of Science and Technology. [Cracow : AGH. FPACS, 2009], s. 87
 22. M. Fiedorowicz, G. Khachatryan, K. Khachatryan, L. Krzeminska-Fiedorowicz „Implication of nanometals formation in polysaccharide matrix on structure of polysaccharide chains”, XVII International Starch Convention, Moscow, 16 -18 June 2009.
 23. G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, A. Para „Formation of nanometals in dialdehyde starch matrix”, XVII International Starch Convention, Moscow, 16 -18 June 2009.
 24. G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, L. Krzeminska-Fiedorowicz, „Formation of polysaccharide foils containing nanodots (ZnS and CdS)”, XVII International Starch Convention, Moscow, 16 -18 June 2009.
 25. M. Fiedorowicz, G. Khachatryan, K. Khachatryan, L. Krzeminska-Fiedorowicz „ Formation of ZnS and CdS quantum dots in potato starch gel”, Starch Update 2009:The 5th International Conference on Starch Technology, Bangkok, Thailand, 24-25 September 2009.
 26. G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, L. Krzeminska-Fiedorowicz „Formation of Au and Ag nanocrystals in potato starch gel”, Starch Update 2009:The 5th International Conference on Starch Technology, Bangkok, Thailand, 24-25 September 2009.
 27. M. Ostafin, G. Khachatryan, K. Khachatryan, „Effect of Ag nanocrystals embedded in potato starch matrix on growth of Escherichia coli and Staphylococus aureus ” Starch Update 2009:The 5th International Conference on Starch Technology, Bangkok, Thailand, 24-25 September 2009.
 28. M. Fiedorowicz, G. Khachatryan, K. Khachatryan, L. Krzeminska-Fiedorowicz; Structural changes of polysaccharide chains induced during formation of of the nanostructures in polysaccharide matrix” XVIII International Starch Convention Cracow – Moscow, Cracow 2010, Kraków June 21-25, 2010
 29. M. Ostafin, G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, L. Krzeminska– Fiedorowicz „ Effect of Ag nanocrystals embedded in potato starch matrix on growth of Pseudomonas Aeruginosa”, XVIII International Starch Convention, Cracow, 21-25 June 2010.
 30. M. Ostafin, G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz „Effect of Ag nanocrystals embedded in potato starch matrix on growth of Escherichia coli and Staphylococus aureus ”, ICCE-18 Eighteenth Annual International Conference on Composites Engineering, Anchorage, Alaska, USA, 4-10 July 2010.
 31. K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, G. Khachatryan, L. Krzeminska–Fiedorowicz „Formation and properties of ZnS and Cds nanocrystals in potato starch gel”, ICCE-18 Eighteenth Annual International Conference on Composites Engineering, Anchorage, Alaska, USA, 4-10 July 2010.
 32. M. Fiedorowicz, K. Khachtryan, G. Khachatryan, Lidia Krzeminska– Fiedorowicz „Implication of nanometals formation in potato starch gel on structure of polysaccharide chains”, ICCE-18 Eighteenth Annual International Conference on Composites Engineering, Anchorage, Alaska, USA, 4-10 July 2010.
 33. K.Luberda-Durnaś, M.Nieznalska, M. Mazurkiewicz, A. Małolepszy, G.Khachataryan, K.Khachataryan, P.Tomasik, O.Michalski, K.Matlak, J.Korecki, L.Stobiński, K.Burda „Mössbauer spectroscopy studies of the Fe-binding sites within multiwalled carbon nanotubes”,E-MRS 2010 Fall Meeting (Warsaw, Sept. 13-17, 2010)
 34. O. Michalski, K. Khachatryan, G. Khachatryan, L. Stobiński, P. Tomasik „Metal salts of carboxylic multiwalled carbon nanotubes – preparation, structure and thermal properties”, E-MRS 2010 Fall Meeting (Warsaw, Sept. 13-17, 2010).
 35. G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, W. Krolik “Formation and Properties of Selected Quantum Dots in Κ-­­Carrageenan Matrix” EUPOC 2011 – BIOBASED POLYMERS AND RELATED BIOMATERIALS ,GARGNANO (I), 29MAY – 3 JUNE 2011
 36. Marek Ostafin, Karen Khatchatrian, Gohar Khachatrian, Maciej Fiedorowicz, Lidia Krzemińska-Fiedorowicz; Effect of Ag nanocrystals embedded in potato starch matrix on growth of Klebsiella pneumoniae; International Union of Microbiological Societies 2011 Congress (IUMS 2011 Congress), Sapporo, Japan, 2011.
 37. Marcin Sindera, Marek Ostafin, Anna Borla, Gohar Khachatryan, Maciej Fiedorowicz, Karen Khachatryan; Effect of CdS and ZnS quantum dots embedded in potato starch matrix on growth of Saccharomyces cerevisiae; International Union of Microbiological Societies 2011 Congress (IUMS 2011 Congress), Sapporo, Japan, 2011.
 38. G. Khachatryan, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, K. Wojtasik and R. Ziobro, Formation and properties of selected Quantum Dots in diphosphate starch and amylopectyn matrix, Starch Update 2011, Bangkok, Thailand.
 39. K. Khachatryan, G. Khachatryan, M. Fiedorowicz, Formation and properties of selected Quantum Dots in Tapioca starch matrix, Starch Update 2011, Bangkok, Thailand.
 40. Ostafin Marek M. , Karen Khachatryan, Effect of Ag, Cu and Mixture of Ag and Cu Nanoparticles Embedded in Potato Starch Matrix on Growth of Pseudomonas Aeruginosa, International Symposium of Materials on Regenerative Medicine (ISOMRM), 29-31 August 2012, Taiwan
 41. Z. Sawinska, K. Khachatryan, Ł. Sobiech, R. Idziak, T. Kosiada, G. Skrzypczak. Wykorzystanie nanosrebra jako fungicydu. The use of nanosilver as a fungicide. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”. 1-4 grudnia 2013, Karpacz.
 42. G. Khachatryan, K. Khachatryan, Formation and properties hyaluronan/nano Ag and hyaluronan-lecitin/nano Ag films. Presentation, September 2015, At: Centre International Universitaire pour la Recherche 1 rue Dupanloup 45000 Orléans, Conference: Bioinspired molecular assemblies as protective and delivery systems, Orléans, France.
 43. K. Khachatryan, G. Khachatryan, Nanoparticles in polysaccharides capped with amino acids. Conference: Bioinspired molecular assemblies as protective and delivery systems. Orléans, France 2015.
 44. Agnieszka Szymocha, Anna Gorczyca, Marek Kasprowicz, Karen Khachatryan, Impact of the way of reduction of silver nanoparticles and their interaction on selected fungus species. New Biotechnology,Volume 33, Supplement, 25 July 2016, Pages S187. Abstracts of the 17th European Congress on Biotechnology. DOI:10.1016/j.nbt.2016.06.1369
 45. Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Magdalena Krystyjan, Jacek Grzyb, Leszek Stobiński, POLYSACCHARIDES-MODIFIED GRAPHENE OXIDE AS NEW PACKING MATERIALS, 13th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 8 – 10 November, 2017, Prague, Czech Republic.
 46. Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Magdalena Krystyjan, Leszek Stobiński, FORMATION AND PROPERTIES OF NOVEL SILVER/HYALURONAN/GRAPHENE BIO-NANOCOMPOSITES, 13th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 8 – 10 November, 2017, Prague, Czech Republic.
 47. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, STARCH BASED NANOCOMPOSITES AS SENSORS FOR SILVER IONS, 13th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 8 – 10 November, 2017, Prague, Czech Republic.
 48. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, POLYSACCHARIDE/QUANTUM DOTS NANOCOMPOSITES AS FRESHNESS MARKERS IN PACKAGING, 13th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 8 – 10 November, 2017, Prague, Czech Republic.
 49. Marcel Krzan, Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Magdalena Krystyjan, Formation and properties Starch-graphene oxide bionanocomposite films , EUFOAM 2018. 10-12 July, 2018, Liege, Belgium.
 50. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Weronika Leksander, Biokompozyty jako sensory metali ciężkich , „Żywność XXI wieku”. ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018.
 51. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Magdalena Janik, Nanocząstki CdS jako wskaźniki świeżości produktów spożywczych , „Żywność XXI wieku”. ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018.
 52. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Zastosowanie nanocząstek w technologii żywności , „Żywność XXI wieku”. ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018.
 53. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Lidia Krzemińska-Fiedorowicz and Karol Lotycz STARCH BASED NANOCOMPOSITES AS SENSORS FOR Cu2+ IONS, 14th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 7 – 9 November, 2018, Prague, Czech Republic.
 54. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Anna Konieczna-Molenda and Magdalena Janik BIONANOCOMPOSITE OF ZNS NANOPARTICLES IN CARBOXYMETHYL CELLULOSE AS SENSOR OF FOOD FRESHNESS, 14th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 7 – 9 November, 2018, Prague, Czech Republic.
 55. G. Khachatryan,K. Khachatryan, M. Krystyjan, L. Pardus, E. Bebak and J. Grzyb FORMATION AND PROPERTIES OF CHITOSAN/NANOSILVER BIONANOCOMPOSITE, 14th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 7 – 9 November, 2018, Prague, Czech Republic.
 56. G. Khachatryan,K. Khachatryan, M. Krystyjan and L. Pardus PREPARATION AND PROPERTIES OF GELS AND FOILS FROM STARCH TREATED WITH LOW-TEMPERATURE LOW-FREQUENCY GLOW PLASMA (LPGP), 14th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 7 – 9 November, 2018, Prague, Czech Republic.
 57. L. Krzemińska-Fiedorowicz, K. Khachatryan and A. Konieczna-Molenda Evaluation of polysaccharides durability in syrup of marsh mallow, 14th Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 7 – 9 November, 2018, Prague, Czech Republic.
 58. M. Grzanka, Ł. Sobiech, G. Skrzypczak, K. Khachatryan Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów, 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo – Techniczne „Chemistry for Agriculture” 25–28 listopad 2018, Karpacz.

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij