Publikacje

List of publications

 1. Ciesielski W., Tomasik P., Starch radicals. Part I. Thermolysis of plain starch, Carbohydrate Polymers, 31, 205 (1996)
 2. Tomasik P., Ciesielski W., Sikora M., Sychowska B., Thermal starch transformations, Żywność. Technologia. Jakość., 2(7), 84 (1996)
 3. Ciesielski W., Achremowicz B., Tomasik P., Bączkowicz M., Korus J., Starch radicals. Part II. Cereals – native starch complexes, Carbohydrate Polymers, 34, 303 (1997)
 4. Achremowicz B., Ciesielski W., Korus J., Termiczna charakterystyka polepszaczy i ich wpływ na wolnorodnikowy rozkład mąk, Żywn. Technol. Jakość, 3(12), 52 (1997)
 5. Ciesielski W., Tomasik P., Rodniki skrobiowe, W: Materiały XXVII Sesji Naukowej KTCHŻ: Postępy w technologii., przechowalnictwie i ocenie jakości żywności, s. 91 (1996)
 6. Ciesielski W., Tomasik P., Starch radicals. Part III., Semiartificial complexes, Z. Lebensm. Untersuch Forsch., 207/4, 292, (1998)
 7. Ciesielski W., Tomasik P., Bączkowicz M., Starch radicals. Part IV., Thermogravimetric studies, Z. Lebensm. Untersuch Forsch., 207/4, 299, (1998)
 8. Jamroz J., Ciesielski W., Pielichowski K., Tomasik P., Extrusion-cooking of potato starch and selected properties of the extrudates, Pol. J. Food Nutr. Sci, 7/48, No 1, 89 (1998)
 9. Jamroz J., Ciesielski W., Pielichowski K., Tomasik P., Extrusion-cooking of wheat flour and selected properties of the extrudates, Pol. J. Food Nutr. Sci., 7/48, No 2, 201 (1998)
 10. Steckiv A. O., Dmytriv G. S., Pavlyuk V. V., Bodak O. I., Kapuśniak J., Ciesielski W., Kozioł J. J., Crystal structure of RGeX2 compounds (R – rare-earth elements, X=Sn,Bi), Visnyk Lviv. Univ., 31, 81 (1998)
 11. Gorechy A. I., Dmytriv G. S., Pavlyuk V. V., Bodak O. I., Kapuśniak J., Ciesielski W., Kozioł J. J., Structural and calorymetrical investigations of RT5-xMx alloys (R – rare-earth elements, T  – transition metals, M=Zn,Cd), Visnyk Lviv. Univ., 31, 33 (1998)
 12. Ciesielski W., Jacek J. Kozioł, Tomasik P., Substituent effect on transition in UV-absorption spectra of 2,4- and 2,6-disubstituted pyridines, Pol. J. Chem., 73, 1333 (1999)
 13. Kapuśniak J., Ciesielski W., Kozioł J. J., Tomasik P., Reaction of starch with a-amino acids, Europ. Food Res. Techn., 209/5, 325-329 (1999)
 14. Kapuśniak J., Ciesielski W., Kozioł J. J., Tomasik P., Starch based depressors for selective flotation of metal sulfide ores, Starch/Stärke, 51, 416-421 (1999)
 15. Ciesielski W., Kapuśniak J., Kozioł J. J., Wolnorodnikowy charakter produktów termolizowanej skrobi, Prace Naukowe WSP, Chemia 3, 255 (1999)
 16. Makaryk O. Ya., Pavlyuk V. V., Dmytriv G.S., Kozioł J. J., Ciesielski W., Kapuśniak J., Interaction of the components in the La-Co-Zn ternary system at 470K, Prace Naukowe WSP, Chemia 3, 85 (1999)
 17. Gorechy A. I., Pavlyuk V. V., Bodak O. I., Kozioł J. J., Ciesielski W., Kapuśniak J., New ternary phases from the Tb-Cu-Cd: XRD and DSC investigations, Prace Naukowe WSP, Chemia 3, 61 (1999)
 18. Pavlyuk V. V., Gorechy A., Kevorkov D. G., Dmytriv G. S.,Bodak O. I., Kozioł J. J.,  Ciesielski W., Kapuśniak J., New ternary phases RCu5-xCdx (R=Ce, Gd, Tb and Yb) with the AuBe5 structure type, Journal of Alloys and Compounds 296(1-2), 276 (2000)
 19. Chumak I.V., Pavlyuk V.V., Kapuśniak J., Ciesielski W., Kozioł J., Interaction of Components in the Ni-Zn-Si System at 570 K, Pol. J. Chem., 75(3), 457 (2001)
 20. Ciesielski W., Kozioł J. J., Tomasik P., Structure and properties of D-glucosyl radicals, Food Sci. Agric. Chem., 3, 109 (2001)
 21. Ciesielski W., Koziol J. J., Tomasik P., Effect of mineral salts on thermal homolytic decomposition of starch, Pol J. Food Nutr. Sci., 10/51, 37 (2001)
 22. Kapuśniak J., Ciesielski W., Kozioł J. J., Tomasik P., Thermogravimetry- and differential scanning calorimetry- based studies of the solid state reactions of starch polysaccharides with proteogenic amino acids, Thermochimica Acta, 372 (1-2), 119 (2001)
 23. Tomasik P., Ciesielski W., Generation, structure and nutritional hazard of thermally generated poly- and oligosaccharide free radicals, Proceedings of Taiwanese Food Chemistry Meeting, Taichung, s. 1 (2001)
 24. Ciesielski W., Tomasik P., Lii, C.Y., Yen, M.T Interactions of starch with salts of metals from the transition groups, Carbohydr. Polym, 51, 47 (2003)
 25. Ciesielski W., Tomasik P., Complexes of amaranthus starch with selected metal salts and their thermolysis, Thermochimica Acta, 403, 161 (2003)
 26. Ciesielski W., Tomasik P., Coordination of cassava starch to metal ions and thermolysis of resulting complexes, Bull. Chem. Sic. Ethiopia, 17, 155 (2003)
 27. Ciesielski W., Complexes of anionic polysaccharides with metal salts. Part II: Kappa carrageenan, J. Food, Agr. Env., 2(1), 17 (2004)
 28. Ciesielski W., Complexes of anionic polysaccharides with metal salts. Part III: Iota carrageenan, J. Food, Agr. Env., 2(1), 26 (2004)
 29. Ciesielski W., Complexes of anionic polysaccharides with metal salts. Part IV: Lambda carrageenan, J. Food, Agr. Env., 2(1), 33 (2004)
 30. Ciesielski W., Tomasik P., Werner – type metal complexes of potato starch, Int. J. Food Sci. Tech., 39, 691 (2004)
 31. Ciesielski W., Tomasik P., Complexes of amylose and amylopectins with transition metal salts and their thermal properties, J. Inorg.Biochem, 98(12), 2039 (2004)
 32. Ciesielski W., Wiązanie jonów wybranych metali przez wybrane polisacharydy anionowe, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa (2004)
 33. Kozłowska J., Kozłowski C. A., Walkowiak W., Ciesielski W., Kozioł J. J., Proccedings of XXth International Symposium on Physico-Chemical Methods of the Mixtures Separation – ARS SEPARATORIA, 150 (2005)
 34. Ciesielski W., Generation and structure of oligosaccharide free radicals, J. of Phys., 79, 012041 (2007)
 35. Ciesielski W., Sikora M., Krystyjan M., Tomasik P., Quantitative studies on coordination of starches and their polysaccharides to the transition metal atoms and its consequences, Starch. Recent Progress in Biopolymer and Enzyme Technology, Ed. Tomasik P., Yuryev V. P., Bertoft E., 183 (2008)
 36. Ciesielski W., Tomasik P., Complexes of anionic polysaccharides with metal salts. Part I: Xanthan gum, EJPAU, 11(2), #25 (2008)
 37. Ciesielski W., Cereal grains as source for syngas, EJPAU, 12(2), #14 (2009)
 38. Ciesielski W., Quantum-mechanical simulation of the structure and stability of starch – metal cation complexes, E-Polymers, 092 (2009)
 39. Ciesielski W., Krystyjan M., Starch – metal complexes and their rheology, E-Polymers, 137 (2009)
 40. Ciesielski W., Kapuśniak J., Interactions of amino acids with -cyclodextrin and with potato starch studied by thermogravimetric measurements, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 64, 109 (2009)
 41. Ciesielski W., Kamiński P., Platformy e-learningowe na wyższych uczelniach, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna, IV, 273-284 (2009)
 42. Ciesielski W., Detko A., Aspekt społeczny internetowych gier strategicznych, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna, IV, 273-284 (2009)
 43. Ciesielski W., Study of polysaccharides thermal stability in the aspect of their future applications, w: Macrocyclic Chemistry: New Research Developments, Ed. Dániel W. Fitzpatrick and Henry J. Ulrich, Nova Science Publishers, 213 (2010), ISBN: 978-1-60876-896-7
 44. Ciesielski W., Girek T., Study of thermal stability of β-cyclodextrin/metal complexes in the aspect of their future applications, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 69(3-4), 461–467 (2011)
 45. Girek T., Ciesielski W., Polymerization of β-cyclodextrin with succinic anhydride and thermogravimetric study of the polymers, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 69(3-4), 439–444, (2011)
 46. Girek T., Ciesielski W., Polymerization of β-cyclodextrin with maleic anhydride along with thermogravimetric study of polymers, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 69(3-4), 445–451, (2011)
 47. Ciesielski W., Polysaccharides, cereals and straws as components in production of biofuels, Starch: Recent advances in biopolymer science and technology, Ed. Fiedorowicz M., Bertoft E., 45 (2011)
 48. Ciesielski W., Bieganowski A., Soil stabilization by polysaccharides, Starch: Recent advances in biopolymer science and technology, Ed. Fiedorowicz M., Bertoft E., 63 (2011)
 49. Ciesielski W., Nowe sposoby wykorzystania skrobi i zbóż w istotnych dla inżynierii środowiska procesach (kolektory jonów ciężkich metali, stabilizatory gleb, płuczki wiertnicze, biopaliwa), Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa, (2011)
 50. Girek, Tomasz; Goszczynski, Tomasz;  Girek, Beata; Ciesielski, Wojciech; Boratynski, Janusz; Rychter, Piotr; β-Cyclodextrin/protein conjugates as a innovative drug systems: synthesis and MS investigation; Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry (2013), 75(3-4), 293-296.
 51. Rozycka-Sokolowska, Ewa; Marciniak, Bernard; Kowalczyk, Grzegorz;  Deska, Malgorzata; Ciesielski, Wojciech; Kulawik, Damian; Drabowicz, Jozef; Gawronski, Jacek; Triphenylmethanethiol as a Precursor for the Simultaneous Formation of Bis(Triphenylmethyl) Sulfide, Bis(Triphenylmethyl) Trisulfide, and Bis(Triphenylmethyl) Peroxide: Crystal Structures and Hirshfeld Surface Analyses; Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (2013), 188(4), 462-468.
 52. Wojciech Ciesielski, Karbonizaty ziaren i słomy w produkcji materiałów sorpcyjnych, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pt. TECHNIKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, tom VIII, 2013, s. 24-42
 53. Wojciech Ciesielski, Możliwości stabilizacji gruntów oraz zdolności roślin (traw) do wzrostu po dodaniu do gleby natywnych oraz skleikowanych polisacharydów, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pt. TECHNIKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, tom VIII, 2013, s. 43-56
 54. V.Pavlyuk, R.Misztal, W.Ciesielski, Structural and Thermal Characterization of the Incorporation of Lithium into ZnO. Eur. J. Inorg. Chem. (2014)925–931.
 55. Magdalena Krystyjan, Wojciech Ciesielski, Gohar Khachatryan, Marek Sikora, Piotr Tomasik, Structure, rheological, textural and thermal properties of potato starch – Inulin gels, LWT – Food Science and Technology, (2014), 60, 131-136
 56. Zawierucha I., Malina G., Ciesielski W., P. Rychter, Enhancement in hydrocarbons contaminated soil, Archives of Environmental Protection 40(1) (2014), 101 – 113
 57. Magdalena Krystyjan, Wojciech Ciesielski, Gohar Khachatryan, Marek Sikora, Piotr Tomasik, STRUCTURE, RHEOLOGICAL, TEXTURAL AND THERMAL PROPERTIES OF POTATO STARCH – INULIN GELS, LWT – Food Science and Technology, 60, 131-136, 2015,
 58. Renata Misztal, Agnieszka Balińska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Volodymyr Pavlyuk, Chromium substitution effect on structural and electrochemical behavior of Li-Cr-Ni-O oxides,Ionics, 21 (11), 3039-3049, 2015
 59. Zdanowska, Sandra; Pyzalska, Magdalena; Kulawik, Damian; Pavlyuk, Volodymyr; Drabowicz, Józef; Ciesielski, Wojciech, Właściwości fizykochemiczne bromowanych wielościennych nanorurek węglowych funkcjonalizowanych tiofosforanem O-metylo-O-2-naftylo-L-N-metyloefedryniowym, Przemysł Chemiczny,  2015, T. 94, nr 12, 2189-2194
 60. Jozef Drabowicz, Dorota Krasowska, , Magdalena Janicka, Adrian Zajac, Paulina Wach- Panfiłow, Wojciech Ciesielski, Oskar Michalski, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska, Bogdan Dudzinski, Patrycja Pokora-Sobczak, Malgorzata Urbaniak, Tomasz Makowski, A stereogenic heteroatom-containing substituent as an inducer of chirality in the derivatives of thiophenes (mono, oligo, and poly), fullerenes C60, and multiwalled nanotubes, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Volume 191, Issue 2, 211–219, 2016
 61. Drabowicz Jozef, Krasowska Dorota, Ciesielski Wojciech, Kulawik Damian, Pyzalska Magdalena, Zdanowska Sandra, Dudzinski Bogdan, Pokora-Sobczak Patrycja, Chrzanowski Jacek, Makowski Tomasz, Carbon nanotubes functionalized with sulfur, selenium, or phosphorus or substituents containing these elements, Phosphorus, Sulfur & Silicon & the Related Elements, 2016, Vol. 191 Issue 3, p 541-547
 62. Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Tomasz Girek, Wojciech Ciesielski, Jozef Drabowicz, Damian Kulawik, Volodymyr Pavlyuk, Carbon nanotubes functionalized by salts containing stereogenic heteroatoms as electrodes in their battery cells, Polish Journal of Chemical Technology, Volume: 18   Issue: 4   Pages: 22-2 (2016)
 63. Volodymyr Pavlyuk, Wojciech Ciesielski, Beata Rozdzynska-Kielbik, Grygoriy Dmytriv and Helmut Ehrenberg, Li4Ge2B as a new derivative of the Mo2B5 and Li5Sn2 structure types, Acta Crystallographica Section C, C72, 561-565 (2016)
 64. Magdalena Pyzalska, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz, Zastosowanie nanorurek węglowych w nanoelektronice i materiałach akumulujących energię, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pt. TECHNIKA, INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, tom IV, 2016, s. 367-373
 65. Magdalena Krystyjan, Wojciech Ciesielski, Badania strukturalne, reologiczne i termiczne. Żele spożywcze – struktura i właściwości, Przemysł spożywczy, 70, 13-17 (2016)
 66. Robert Biczak, Barbara Pawłowska; Arkadiusz Telesiński; Wojciech Ciesielski, The effect of alkyl substituents number on imidazolium ionic liquids phytotoxicity, and oxidative stress in spring barley and common radish seedlings, Chemosphere, Volume: 165   Pages: 519-528   (2016)
 67. Krystyjan, Magdalena; Ciesielski, Wojciech; Gumul, Dorota; Buksa, Krzysztof; Ziobro, Rafal; Korus,Jaroslaw; Sikora, Marek; Kruczek, Marek; Sobolewska-Zielinska, Joanna, THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF FREEZE-DRIED CORN STARCH, PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYSACCHARIDES-GLYCOSCIENCE, Book Series: International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Pages: 178-180 (2016)
 68. Agnieszka FOLENTARSKA, Damian KULAWIK, Wojciech CIESIELSKI, Volodymyr PAVLYUK, Modern materials for hydrogen storage as fuel for the future, CHEMISTRY. ENVIRONMENT. BIOTECHNOLOGY, vol. 19, 125-130 (2016)
 69. Pavlyuk, V.; Ciesielski, W.; Kulawik, D.; W. Prochwicz,; B. Rożdżyńska-Kiełbik, Li-Ge-H system: Hydrogenation and structural properties of LiGeHx, SOLID STATE SCIENCES Volume: 61 Pages: 24-31 (2016)
 70. T. Bialopiotrowicz, W. Ciesielski, J. Domanski, M. Doskocz, K. Khachatryan, M. Fiedorowicz, K. Graz, H. Koloczek, A. Kozak, Z. Oszczeda, P. Tomasik,  Structure and Physicochemical Properties of Water Treated with Low-Temperature Low-Frequency Glow Plasma,  Current Physical Chemistry, 2016, 6, 312-320
 71. Magdalena Krystyjan, Gohar Khachatryan, Wojciech Ciesielski, Krzysztof Buksa, Marek Sikora, Preparation and characteristics of mechanical and functional properties of Starch/Plantago psyllium seeds mucilage films, Starch, , 69, Issue11-12, 1-10 (2017).
 72. S. Żarska, D. Kulawik, J. Drabowicz, W. Ciesielski, A review of procedures of purification and chemical modification of carbon nanotubes with bromine, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, DOI: 10.1080/1536383X.2017.1330266 (2017)
 73. M. Krystyjan, W. Ciesielski, D. Gumul, K. Buksa, R. Ziobro, M. Sikora,  Physico-chemical and rheological properties of gelatinized/freeze-dried cereal starches.  International Agrophysics, 2017, 31, 357-365
 74. W. Ciesielski, T. Girek, B. Herman, P. Rychter, Formulation OF ß-cyclodextrin/herbicide conjugate containing 2,4-dichlorophenoxyacetic acid for agrochemical purposes, Proceedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Chech Republic, 8-10 November, 2017
 75. W. Ciesielski, D. Kulawik, P. Tomasik Metal ion catalyzed carbonization of cereals straw, Proceedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Chech Republic, 8-10 November, 2017
 76. Hanna Staroszczyk, Wojciech Ciesielski and Piotr Tomasik, Starch–metal complexes and metal compounds, Starch, Volume98, Issue8, 2845-2856 (2018)
 77. Volodymyr Pavlyuk, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Nazar Pavlyuk and Grygoriy Dmytriv, New quaternary carbide Mg1.52Li0.24Al0.24C0.86 as a disorder derivative of the family of hexagonal close-packed (hcp) structures and the effect of structure modification on the electrochemical behaviour of the electrode, Acta Crystallogr C Struct Chem., C74, 360–365 (2018)
 78. Damian Kulawik, Sandra Żarska, Agnieszka Folentarska, Volodymyr Pavlyuk, Wojciech Ciesielski, Synthesis, characterization and catalytic properties of the Li-doped ZnO, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DOI 10.1007/s10973-018-7488-0 (2018)
 79. Elżbieta Pisulewska, Wojciech Ciesielski, Monika Jackowska, Maciej Gąstoł, Zdzisław Oszczęda, Piotr Tomasik, CULTIVATION OF PEPPERMINT (Mentha piperita rubescens) USING WATER TREATED WITH LOW-PRESSURE, LOW-TEMPERATURE GLOW PLASMA OF LOW FREQUENCY, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), 21 (3), 2018, DOI:10.30825/5.ejpau.76.2018.21.3
 80. Jacek Sztyler, Tomasz Girek, Igor Jatulewicz, Damian Kulawik, Katarzyna Ciesielska, Beata Girek, Agnieszka Folentarska, Wojciech Ciesielski, Wpływ przechowywania na zawartość witamin oraz substancji odżywczych w suplementowanych sałatkach warzywnych, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. VI, 763-778 (2018)
 81. Agnieszka Bąbelewska, Renata Musielińska, Wojciech Ciesielski, Bioindykacyjna ocena stopnia zagrożenia metalami ciężkimi zbiorowisk leśnych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy wykorzystaniu zdolności kumulacji plech porostu Hypogymnia physodes L., PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. VI, 479-496 (2018)
 82. Renata Musielińska, Agnieszka Bąbelewska, Wojciech Ciesielski, Ocena stopnia zagrożenia Fe, Mn, Zn i Cu borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. VI, 591-608 (2018)
 83. Józef Mazurkiewicz, Piotr Tomasik, Wojciech Ciesielski, Structure and Reactivity of Selected Pyrimidine and Purine Bases in the External Electric Field, Current Physical Chemistry, Volume 8, Issue 4, 263 – 278 (2018)
 84. Piotr Stepnowski, Wojciech Ciesielski, Jolanta Kumirska, Hanna Męczykowska, Agnieszka Folentarska, Paulina Kobylis, Magda Caban, The valuable polar moieties on cereals-derived biochars, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume: 561   Pages: 275-282 (2019)
 85. Volodymyr Pavlyuk, Wojciech Ciesielski, Nazar Pavlyuk, ∙ Damian Kulawik,∙  Malgorzata Szyrej, ∙ Beata Rozdzynska-Kielbik, Vasyl Kordan, Electrochemical Hydrogenation of Mg76Li12Al12 Solid Solution Phase, Ionics, Volume 25, Issue 6, pp 2701–2709 (2019)
 86. Wojciech Ciesielski; Nazar Pavlyuk; Damian Kulawik; Grzegorz Kowalczyk; Agnieszka Balińska; Malgorzata Szyrej; Beata Rozdzynska-Kielbik; Agnieszka Folentarska; Vasyl Korda; Volodymyr Pavlyuk, Hydrogenation and structural properties of Mg100-2xLixAlx (x=12) limited solid solution, Materials Chemistry and Physics, Volume 223, 503-511 (2019)
 87. Joanna Kończyk, Sandra Żarska, Wojciech Ciesielski, Adsorptive removal of Pb(II) ions from aqueous solutions by multi-walled carbon nanotubes functionalised by selenophosphoryl groups: kinetic, mechanism, and thermodynamic studies, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume: 575   Pages: 271-282 (2019)
 88. Krasowska Dorota, Jasiak Aleksandra, Kulawik Damian, Ciesielski Wojciech, Drabowicz Jozef, Can onium type derivatives with a stereogenic sulfur atom serve as chiral ionic liquids? A literature search, PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, Volume: 194, Issue: 7, Pages: 712-719 (2019)
 89. Jozef Mazurkiewicz, Piotr Tomasik, Przemysław Tomasik, Wojciech Ciesielski, Effect of the External Electric Field on the Structure and Reactivity of Deoxyribonucleic Acids, POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, Vol 34(3): 383–394 (2019)
 90. Jakub Lagiewka, Kinga Koziel, Beata Girek, Aleksandra Ciesielska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Tomasz Girek, Biomedical application of cyclodextrin polymers cross-linked via dianhydrides of carboxylic acids, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, accepted (2020)
 91. Tomasz Girek, Kinga Koziel, Beata Girek, Wojciech Ciesielski, CD oxyanions as a tool for synthesis of highly anionic cyclodextrin polymers, Polymers (2020)
 92. Magda Caban; Agnieszka Folentarska; Hanna Lis; Paulina Kobylis; Aleksandra Bielicka-Giełdoń; Jolanta Kumirska; Wojciech Ciesielski; Piotr Stepnowski, Critical study of crop-derived biochars for soil amendment and pharmaceutical ecotoxicity reduction, Chemosphere, Volume 248, 2020, 125976 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125976
 93. Jarosław Chwastowski, Katarzyna Ciesielska, Wojciech Ciesielski, Karen Khachatryan, Henryk Kołoczek, Damian Kulawik, Zdzisław Oszczeda, Piotr Tomasik, MariuszWitczak, Structure and Physicochemical Properties of Water Treated under Nitrogen with Low-Temperature Glow Plasma, Water 2020, 12, 1314; doi:10.3390/w12051314


Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij