Raporty

Wykorzystanie nanowody i biopreparatów w rolnictwie

W artykule przedstawiono wyniki badań z zastosowaniem nanowody i biostymulatorów w uprawie roślin. Opracowane dane podzielone zostały na 3 sekcje, związane z obszarem badań (produkcja łąkowa, produkcja traw gazonowych, produkcja warzywnicza). W doświadczeniu z trawami pastewnymi badano wpływ wykorzystania nanowody na roczny plon suchej masy, przy różnym poziomie nawożenia mineralnego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotny wpływ nawożenia na poziom plonowania traw, oraz podwyższenie wartości plonotwórczej po zastosowaniu nanowody. Badania nad trawami gazonowymi opierały się na ocenie wschodów ziarniaków Lolium perenne L. w warunkach kontrolowanych i polowych. Wykazano istotnie lepsze wschody roślin podlewanych nanowodą, w porównaniu z obiektami kontrolnymi. Wpływ stosowania nanowody i wybranych biopreparatów w uprawie roślin warzywniczych określono na podstawie badań w uprawie sałaty. Obserwacje prowadzono w warunkach szklarniowych i polowych. Porównywano wpływ sposobu aplikowanej cieczy oraz rodzaj stosowanego preparatu na plonowanie roślin. W obu przypadkach zauważono dodatnie oddziaływanie nanowody i biopreparatów na wzrost plonu. Wykazano istotnie lepsze efekty aplikacji przez podlewanie, w porównaniu z formą oprysku.

Raport z przeprowadzonych prac
badawczo-rozwojowych projektu pod tytułem: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w obszarze wykorzystywania wody
poddanej działaniu generatorów plazmy w poprawie/doskonaleniu wyników użyteczności rozpłodowej świń.

Celem badań było ocena wpływu odpajania wodą wodociągową poddaną działaniu generatorów plazmy loch na ich wyniki użytkowości rozrodczej. Lochy miały dostęp do wody doświadczalnej w sektorze
krycia od odsadzenia do potwierdzenia skuteczności zabiegu inseminacji.
Badania przeprowadzono w wielkotowarowej fermie trzody chlewnej, objęto nimi lochy z 4 kolejnych grup technologicznych (łącznie 240 sztuk) od momentu odsadzenia od prosiąt do wyproszenia
w kolejnym cyklu produkcyjnym. Oceniane były parametry użytkowości rozrodczej loch (m.in. skuteczność inseminacji i wyproszeniowa, liczba prosiąt urodzonych). Dla potwierdzenia wpływu wody
doświadczalnej na uzyskiwane wyniki, jak też znalezienia odpowiedzi jak dokładnie/na co ta woda działa przeprowadzone były dodatkowe badania kliniczne oraz pobrana była krew do analiz laboratoryjnych.

Ocena przydatności wody poddanej plazmie w hodowli roślin

Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności wody poddanej działaniu plazmy niskotemperaturowej do hodowli roślin.
Substancje zawarte w glebie, aby mogły być wykorzystane przez organizmy glebowe czy rośliny, w ich procesach metabolicznych częstomuszą występować w postaci jonów, gdyż mniejsze cząstki
łatwiej przedostają się przez błony cytoplazmatyczne do wnętrza komórek [1,5,6,7]. Poddaniewody procesowi zdeklasowania, a następnie nawadnianie nią gleby pozwoli na uzyskanie roztworu glebowego zawierającego znacznie większe ilości substancji łatwo przyswajalnych dla organizmów żywych. Zjawisko to można wykorzystać przy hodowli roślin uprawnych, poprzez nawadnianie pól. Procesy te mogą wpłynąć na zwiększenie przyrostu roślin i zwiększyć tym samym
wielkość plonów. Dodatkowo zastosowanie nawozów organicznych i mineralnych podczas nawodniania gleby wodą poddaną plazmie, pozwoli na jej wzbogacenie w substancje odżywcze [3].

Wpływ wody zdeklastrowanej na wzrost, rozwój i plonowanie oraz jakość niektórych roślin

Jednym z istotnych czynników wpływających na wzrost, rozwój i plonowanie roślin jest jakość nasion użytych do siewu. Odpowiednie przygotowanie materiału siewnego ma na celu zwiększenie zdolności kiełkowania nasion i polepszenie wigoru wyrosłych z nich siewek. Dlatego też w nasiennictwie roślin uprawnych dąży się do uzyskania lepszego materiału siewnego poprzez jego uszlachetnianie. Najnowszym sposobem uszlachetniania nasion jest moczenie w zdeklastrowanej wodzie zwanej także Nanowodą. Dzięki najnowszym technologiom naukowcom udało się ze zwykłej wody otrzymać wodę zdeklastrowaną. Taka woda ma zupełnie inne właściwości. Cechuje ją duża zdolność przenikania przez błony komórkowe do każdej komórki, gdzie bierze udział w różnych procesach biochemicznych. Jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem nawet dla substancji trudno rozpuszczalnych ułatwiając ich transport. Jedną z ważniejszych właściwości wody jest zdolność do przyjmowania i zapamiętywania informacji.
Woda ta może mieć wielorakie znaczenie, także i w rolnictwie. Doświadczenia z wodą zdeklastrowaną przeprowadzono na różnych roślinach. Oceniano: zdolność kiełkowania nasion, polową zdolność wschodów, notowano występowanie ważniejszych faz rozwojowych, a także oceniono wysokość plonów i ich jakość.

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij