Prezentujemy wyniki badań zrealizowanych przed dr inż. Magdalenę Sitarską z Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska  Politechniki Wrocławskiej. Pani doktor zajęła się oceną przydatności wody poddanej plazmie w hodowli roślin.

Niektóre wnioski z tych badań:

  • Liczebność drobnoustrojów w glebie w obecności wody poddanej plazmie niskotemperaturowej bez wstępnego wzbogacenia gleby nawozami płynnymi znacząco maleje. Mniejsza liczba bakterii i grzybów w glebie może skutkować zmniejszeniem zachorowalności roślin.
  • Największą liczbę promieniowców w glebie obserwowano przy nawadnianiu gleby wodą poddaną działaniu plazmy niskotemperaturowej, przy wstępnym użyźnieniu płynnym nawozem Biohumus lub Pokon, rozcieńczonym również wodą poddaną plazmie. Promieniowce w największym stopniu rozkładają w glebie humusy i inne trudno rozkładalne związki organiczne, w wyniku czego gleba jest bogatsza w substancje łatwo przyswajalne dla roślin.
  • Największą bezwzględną i względna szybkość wzrostu roślin obserwowano przy największej ekspozycji roślin na wodę poddaną działaniu plazmy niskotemperaturowej we wszystkich wariantach przeprowadzonych badań.
  • Nie stwierdzono toksycznego wpływu wody poddanej działaniu plazmy niskotemperaturowej na organizmy żywe.

Firma NANTES korzystając z wiedzy i wieloletniego doświadczenie w dziedzinie nanotechnologii, opracowała technologię rozbicia klastrów wody do pojedynczych cząsteczek. W procesie technologicznym wykorzystywana jest unikalna metoda rozbicia cząsteczkowego klastrów z użyciem rezonansu, co pozwala na modelowanie różnych struktur materiałów, w tym również płynnych takich jak woda. Poddana działaniu plazmy niskotemperaturowej woda ulega zmianom nie tylko w zakresie budowy fizycznej ale i jej właściwości chemicznych, co jest wynikiem zachodzących podczas tego procesu przemianfizyczno-chemicznych. Efektem rozbicia jest utrzymanie stabilności i pamięci zdeklasowanej wody, zmniejszenie napięcia powierzchniowego oraz znaczne zwiększenie aktywności biologicznej i chemicznej wody. Zdeklasowana woda stanowi między innymi bardzo dobry rozpuszczalnik, nawet w stosunku do substancje trudno rozpuszczalnych. Woda o takich właściwościach może zostać wykorzystana w różnych dziedzinach życia i gałęziach przemysłu.

Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności wody poddanej działaniu plazmy niskotemperaturowej do hodowli roślin.

Substancje zawarte w glebie, aby mogły być wykorzystane przez organizmy glebowe czy rośliny,

w ich procesach metabolicznych często muszą występować w postaci jonów, gdyż mniejsze cząstki łatwiej przedostają się przez błony cytoplazmatyczne do wnętrza komórek.

Poddanie wody procesowi zdeklasowania, a następnie nawadnianie nią gleby pozwoli na uzyskanie roztworu glebowego zawierającego znacznie większe ilości substancji łatwo przyswajalnych dla organizmów żywych. Zjawisko to można wykorzystać przy hodowli roślin uprawnych, poprzez nawadnianie pól. Procesy te mogą wpłynąć na zwiększenie przyrostu roślin i zwiększyć tym samym wielkość plonów. Dodatkowo zastosowanie nawozów organicznych i mineralnych podczas nawodniania gleby wodą poddaną plazmie, pozwoli na jej wzbogacenie w substancje odżywcze.

Podlewanie roślin uprawnych wodą poddaną działaniu plazmy niskotemperaturowej, bogatej w substancje łatwo przyswajalne w wyniku zmieszania jej z nawozami płynnymi, może nie tylko bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie przyrostu masy roślinnej poprzez jej wchłanianie systemem korzeniowym do tkanek roślinnych, ale również pośrednio poprzez poprawę stanu gleby. Podłoże glebowe nawadniane wodą poddaną plazmie może ulec użyźnieniu w wyniku zajścia reakcji chemicznych, których konsekwencją będzie zmiana składu chemicznego oraz granulacji gleby (obniżenie ilości wytrącania się ilości rozpuszczalnych soli i wodorotlenków).

Dodatkowo woda poddana plazmie może wykazywać właściwości bakteriobójcze, poprawiając kondycji roślin uprawnych oraz zmniejszyć ich zachorowalność w wyniku nadmiernego rozwoju bakterii czy grzybów chorobotwórczych w podłożu.

Ciąg dalszy pliku z wynikami badań można pobrać klikając TUTAJ.

 

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij