Woda, jakiej nie znacie

Woda, jakiej nie znacie

Wstęp Doświadczyłem w życiu czegoś, co dane jest tylko nielicznym. To świadomość trzymania w ręku wynalazku, który może zmieniać życie ludzi: polepszać stan ich zdrowia, wspomagać leczenie oraz pod pewnym względem poprawiać standard życia. To wspaniałe uczucie, ale również i wielka odpowiedzialność. Mogę pomóc, jeśli dotrę do ludzi i uświadomię im znaczenie mojego patentu. Niniejszy artykuł jest jedną z prób takiego dotarcia, zalążkiem nowego myślenia o wodzie, myślenia do którego i ja wnoszę swój wkład. Woda w naszym życiu jest wszechobecna. Bez niej życie zamiera. Woda jest rozpuszczalnikiem wielu związków i substancji. Jej fizjologiczna rola polega na nawadnianiu komórek organizmów flory i fauny poprzez wnikanie do nich wraz ze związkami, które się w niej rozpuściły. Następnie, wydalana z organizmu usuwa z organizmu również w niej rozpuszczalne związki i substancje dla niego szkodliwe. W ten sposób woda nie tylko stymuluje procesy homeostazy (samoregulacja procesów biologicznych) w naszym organiźmie, ale jest też energią napędzającą struktury wewnątrzkomórkowe pozwalające utrzymać produkcję energii. Jako substancja wydawałoby się prosta i dawno rozpoznana, nieustannie zaskakuje naukowców swoimi właściwościami. To wyjątkowa materia. Dotąd nie została do końca zbadana. Jej tajemnica tkwi, między innymi w jej makrostrukturze. Struktura ciekłej wody przypomina ciekły kryształ. Jego budowę powszechnie zmienia się poprzez zmiany temperatury i przykładanie ciśnienia uzyskując w ten sposób zamierzone właściwości wody. Możliwości w tym względzie są jednak ograniczone. W Nanolaboratory Nantes w Bolesławcu oraz w firmie Stomadent od kilku lat prowadzimy badania nad nanotechnologią. Jednym z efektów tych badań jest woda o zmienionej strukturze nazwana przez nas „Nanowodą”. Późniejsze badania wykazały, że cząsteczki Nanowody mają rozmiary większe niż nanometryczne. Nazwa Nanowoda pozostała jednak nazwą handlową, choć nie ma...
Efekty badań Nanowody Nantes

Efekty badań Nanowody Nantes

W Nanolaboratory Nantes w Bolesławcu oraz w firmie Stomadent od kilku lat prowadzimy badania nad nanotechnologią. Jednym z efektów tych badań jest nazwana przez nas Nanowodą woda o zmienionej strukturze. Porządkujemy strukturę wody dzięki poddaniu jej obróbce w reaktorze niskotemperaturowej plazmy co nadaje wodzie właściwości spotykane w naturze, ale niespotykane w zwykłej wodzie, z ktorej korzystamy na co […]

W Nanolaboratory Nantes w Bolesławcu oraz w firmie Stomadent od kilku lat prowadzimy badania nad nanotechnologią. Jednym z efektów tych badań jest nazwana przez nas Nanowodą woda o zmienionej strukturze. Porządkujemy strukturę wody dzięki poddaniu jej obróbce w reaktorze niskotemperaturowej plazmy co nadaje wodzie właściwości spotykane w naturze, ale niespotykane w zwykłej wodzie, z ktorej korzystamy na co dzień. Efekty naszych badań przez ostatnie lata zostaly poddane weryfikacji na kilku uczelniach wyższych i przez ośrodki badawcze. Wyniki tych badań potwierdzają ogromne możliwości wykorzystania Nanowody Nantes w medycynie, kosmetologii, rolnictwie, przemyśle czy innych dziedzinach. Po jej wpływem obumierają komórki nowotworowe, rośliny rosną szybciej a kosmetyki lepiej przenikają do skóry. Nanowoda może pomagać i podstawowym naszym celem jest wykorzystanie jej do pomocy ludziom. Dlatego udostępniamy nie tylko efekty naszych prac ale i samą Nanowodę. Woda o zmienionej strukturze nie zamarza w zerowej temperaturze, nie paruje w temperaturze stu stopni i ma niskie napięcie powierzchniowe. To tylko kilka efektownych cech, które przyciągają uwagę do naszego wynalazku. Ważniejsze jej cechy to te, które udowodniły badania naukowe. Proces zmiany struktur wody wprowadzamy przy użyciu niskoczęstotliwościowej plazmy niskotemperaturowej o odpowiednio dobranych parametrach. Woda podczas tego procesu wykazuje lekką poświatę, co jest faktem o tyle znamiennym, co niespotykanym. Efektem takiego naświetlania jest uzyskanie deklastryzacji – zerwania rozległych wiązań wodorowych pozostawiając jedynie mniejsze rozmiarami mikroukłady, dzięki czemu niektóre właściwości wody zmieniają się. Funkcjonalność tej technologii znalazła swoje potwierdzenie w pozytywnych wynikach badań wody pobranej do analizy po procesie obróbki. Warty podkreślenia jest fakt, że rezonansowe oddziaływania plazmy niskotemperaturowej z materią, mogą po odpowiednim doborze parametrów działać nie tylko na wodę, ale także na stopy metali modyfikując ich parametry. Poprzez napromieniowanie...
Podsumowanie badań nad Nanowodą Nantes

Podsumowanie badań nad Nanowodą Nantes

  Raport o stanie wiedzy dotyczącej klastrów wody, tworzenia się klastrów oraz rozpadu (deklasteryzacji) stan wiedzy na dzień 2014.02.10 opracował: Dr Marek Doskocz – Dział Badawczy- Rozwojowy STOMADENT   Woda stanowi jedną z podstawowych cieczy, w której może istnieć życie i która wchodzi w skład organizmów żywych (ok. 60% ). Woda posiada nietypowe własności fizyko-chemiczne. […]

  Raport o stanie wiedzy dotyczącej klastrów wody, tworzenia się klastrów oraz rozpadu (deklasteryzacji) stan wiedzy na dzień 2014.02.10 opracował: Dr Marek Doskocz – Dział Badawczy- Rozwojowy STOMADENT   Woda stanowi jedną z podstawowych cieczy, w której może istnieć życie i która wchodzi w skład organizmów żywych (ok. 60% ). Woda posiada nietypowe własności fizyko-chemiczne. między innymi takie, jak: maksimum gęstości w temperaturze 4oC – jest to zarazem jedna z nielicznych substancji, które maksimum gęstości posiadają w stanie ciekłym, dużą przenikalność dielektryczną, co sprzyja tendencji do oddziaływania z polem elektrycznym, wysoką zdolność do rozpuszczania różnych związków chemicznych. Woda jest niemal idealnym rozpuszczalnikiem, w którym ponadto mogą zachodzić reakcje biochemiczne, wodzie występują wiązania wodorowe, których brak spowodowałby obniżenie temperatury wrzenia wody aż do ok -90oC. Wiązania wodorowe stanowią więc jeden z podstawowych elementów struktury wody wodzie determinujących sposób oddziaływań, Struktura wody Struktura przestrzenna wody w wyniku wciąż niedoskonałej wiedzy teoretycznej, czasem budzi kontrowersje ale, jak to określa pani prof. Joanna Sadlej z Narodowego Instytutu Leków, „to sieć wiązań wodorowych w wodzie jest odpowiedzialna za wiele jej anomalnych cech. Ze wszystkich dotychczasowych badań doświadczalnych wynika, że to jest prawdą. Ale na to trzeba jeszcze mieć dowody, co oznacza – trzeba poznać dynamikę układu i jego strukturę w skali femtosekundowej.” (Przegląd Medyczny… 2011)iOkazuje się m.in., że w roztworze wodnym cząsteczka wody nie zachowuje się tak samo jak w heksagonalnej strukturze lodu (oddziaływania z 4 cząsteczkami poprzez 4 silne wiązania wodorowe), ale oddziałuje poprzez tworzenie dwóch silnych wiązań wodorowych, co stwarza możliwość budowania struktur łańcuchów bądź pierścieni (Science 2004)ii, kolejna praca (ChemPhysLetter 2008)iii pokazuje, że w roztworze wodnym występują obszary cząsteczek tworzących konfigurację...
Samoorganizacja i procesy tworzenia nanoklastrów w nieliniowych łańcuchach molekularnych

Samoorganizacja i procesy tworzenia nanoklastrów w nieliniowych łańcuchach molekularnych

Zapraszamy do lektury opracowania naukowego na temat Samoorganizacja i procesy tworzenia nanoklastrów w nieliniowych łańcuchach molekularnych. Celem tej pracy było zbadanie procesów samoorganizacji w łańcuchach molekularnych. Wykonano badanie symulacją komputerową przy użyciu metody dynamiki molekularnej. Jako potencjał interakcji atomowej wybrano potencjał Morse’a. Łańcuchy molekularne poddano wpływowi oddziaływania jonów o niskiej energii w dwojaki sposób: poprzez […]

Zapraszamy do lektury opracowania naukowego na temat Samoorganizacja i procesy tworzenia nanoklastrów w nieliniowych łańcuchach molekularnych. Celem tej pracy było zbadanie procesów samoorganizacji w łańcuchach molekularnych. Wykonano badanie symulacją komputerową przy użyciu metody dynamiki molekularnej. Jako potencjał interakcji atomowej wybrano potencjał Morse’a. Łańcuchy molekularne poddano wpływowi oddziaływania jonów o niskiej energii w dwojaki sposób: poprzez działanie wiązką pojedynczą oraz plazmą. Ilość energii przeniesionej na cząsteczki łańcucha była różna w szerokim zakresie, lecz musiała być mniejsza niż energia potrzebna do zerwania łańcucha. Wykazano, iż w rezultacie wpływu jonów o niskiej energii w łańcuchach wzbudzają się nieliniowe oscylacje, w wyniku czego cząsteczki stabilizują się w nowych pozycjach, co jest przyczyną tworzenia się i rozwoju nowych metastabilnych grup molekularnych (nanoklastrów). W łańcuchach jednorodnych utworzone nanoklastry odpowiadają elementom „pamięci molekularnej”. Pobierz tekst artykułu w postaci dokumentu...
Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów

Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów

Zapraszamy do lektury opracowania naukowego o pozytywnym wpływie niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Immunocyty to komórki układu odpornościowego. W swojej pracy Igor Elkin pisze o tym, że działanie plazmy może działać stymulująco na fizjologie organizmu. Zapraszamy do lektury całego opracowania, aby to zrobić wystarczy otworzyć dokument PDF klikając w poniższy odnośnik:  

Zapraszamy do lektury opracowania naukowego o pozytywnym wpływie niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Immunocyty to komórki układu odpornościowego. W swojej pracy Igor Elkin pisze o tym, że działanie plazmy może działać stymulująco na fizjologie organizmu. Zapraszamy do lektury całego opracowania, aby to zrobić wystarczy otworzyć dokument PDF klikając w poniższy odnośnik:   Pobierz pracę Igora Elkina w formacie...

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij